Tuen sinua

Vaikeissa tilanteissa, voimavarojen huvetessa, suuntien löytämisessä,  kun tarvitset tukea.

Voit varata vastaanoton myös soittamalla tai lähettämällä sähköpostia
p. 040 416 8420, email: ratkesi.lyhytterapeutti@gmail.com

Vastaanottoajat ovat klo. 18-21 välillä tai viikonloppuisin.

Facebook 

Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin ja onnistumisiin keskittyvää terapiaa. Ratkaisukeskeisessä terapiassa suunnataan katse eteenpäin elämässä, ongelman analyysin sijaan. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapian tavoitteena on, että asiakas saa mahdollisimman nopeasti apua kokemaansa haasteeseen ja oppii samalla huomaamaan omat voimavaransa ongelmansa vähentämiseksi tai poistamiseksi omassa arjessaan. 

Ratkaisukeskeisen lyhytterapiaistunnossa asiakas ja terapeutti yhdessä jäsentävät asiakkaan elämäntilannetta. Keskustelun perusteella osapuolet yhdessä sopivat työskentelyn tavoitteista, menetelmistä ja aikataulusta. Lyhytterapia voi tarkoittaa yhtä kertaa tai jopa vuoden verran vastaanottoja, mutta yleensä jo 5 kertaa riittää.

Ratkaisukeskeisten menetelmien juuret ulottuvat 1950 -luvulle. Ratkaisukeskeiset menetelmät sisältävät elementtejä eri psykoterapiamuodoista ja psykologian teorioista. Menetelmät ovat tieteellisesti tutkittuja, perusteltuja ja hyvin toimivia.

Toisinaan yksi tai kaksi kertaa ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa riittää, mutta tyypillisemmin vastaanottoja on noin 3-5. Vastaanottokerrat määräytyvät asiakkaan asettamien tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta.

Asiakasharjoittelu

Vastaanotot ovat tällä hetkellä opiskelijatyötä.

Harjoittelun aikana opiskelija käyttää koulutuksessa oppimiaan ratkaisukeskeiseen terapiaan perustuvia menetelmiä.

Terapiaharjoittelu kuuluu osaksi opiskelijan koulutusta. Terapiaharjoittelun asiakaan on hyvä olla tietoinen siitä, että terapiatyötä tekevä henkilö on vielä opiskelija ja harjoittelee menetelmiä. Opiskelua ohjaa ja valvoo Helsingin psykoterapiainstituutti, josta opiskelijaharjoittelija saa tarvittaessa työnohjausta sekä tukea harjoitteluunsa.

Opiskelijatyö hinnoitellaan siten, että ensimmäinen vastaanottokäynti on maksuton ja seuraavat vastaanottokäynnit maksavat 20€ (sis ALV)/vastaanotto.

*******
Ratkesi lyhytterapiapalvelu y-tunnus 3363694-5
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started